Contact Us

Administration Office

 

Tel: 86 0431-88502352

Email: lujian@jlu.edu.cn; uliar@jlu.edu.cn

 

Global Engagement Office

 

Tel: 86 0431-88502152

Email: lx0531@jlu.edu.cn

 

Address

 

College of Construction Engineering

No.938, Xi Minzhu Street, Jilin University, Changchun, 130021, China